ACASĂ

     Revista Artes Ponti Euxini – seria Musica (APE-M) îşi propune să deschidă un culoar al cunoaşterii artistice în temeiul cercetării ştiinţifice. Publicaţia își concentrează atenția asupra vastului domeniu al muzicii, abordând prin rigorile unei atitudini academice o dimensiune cât mai diversă, uneori chiar interdisciplinară a artei sunetelor.

     Obiectivul primar al revistei este acela de a descoperi și studia fenomenul muzical în varii ipostaze, atitudine ce permite abordarea unei largi palete stilistice, exprimate în condițiile unei publicații academice. În acest sens, lucrările trebuie să aducă o notă distinctă prin dezbaterea unor teme de cercetare originale.

     Publicația are în vedere colaborarea cu autori și cititori din diverse spații academice, din țară și de peste hotare, atitudine justificată și înlesnită prin decizia de prezentare a lucrarilor în limba română și în limba engleză. Un pas important în acest sens este chiar existența revistei în sistem on-line.

     Cu un colectiv de redacţie competent, revista își propune să asigure o coordonare funcţională, spre o dezvoltare fructuoasă a cercetării ştiinţifice, asigurând vizibilitate pe plan naţional şi internaţional.

     Asigurarea calității se bazează pe sprijinul oferit echipei noastre de către personalități recunoscute în domeniu, care vor asigura evaluarea lucrărilor în sistemul peer-review.

     Invităm toate persoanele interesate de o astfel de cooperare cu revista noastră, să participe prin înscrierea lucrărilor științifice la adresa menționată la contact. Sunt eligibile spre publicare formate științifice precum: studii, recenzii cărţi, interviuri.

 Vă mulţumim,

Colectivul de redacţie