ACCESIBILITATE

     Publicaţiile revistei APE-M sunt la dispoziţia cititorilor şi autorilor de pe întreg mapamondul, redacţia fiind deschisă colaborărilor şi răspunzând cu promptitudine oricărui material ce are ca obiectiv promovarea domeniului de interes.

     Sistemul de evaluare colegială, peer-review, asigură o calitate corespunzătoare oricărei publicații de cercetare ştiințifică. Parte integrantă a procesului de acceptare a materialelor este obligativitatea respectării politicii editoriale. Aceasta presupune:

  1. Materialul se supune regulilor menţionate în Ghidul de înscriere.
  2. Materialul nu a fost publicat anterior şi nici nu este depus spre publicare la o altă revistă.
  3. Dacă autorul doreşte să publice o ediţie revizuită a unui material prezentat anterior într-o altă publicație, este dator să menționeze clar acest lucru precizând revista, numărul, anul și pagina.
  4. Dacă autorul doreşte să prezinte într-o altă publicație o ediţie revizuită a unui material știintific prezentat în revista noastră, este rugat să menţioneze faptul ca studiul a fost publicat pentru prima dată în revista APE-M, precizând anul, numărul și pagina.
  5. Autorii sunt invitaţi sa trimită un singur material pentru numărul curent al revistei.
  6. Pentru o cât mai corectă evaluare și în vederea respectării normelor de anonimat colectivul de redacție va supune lucrarea sistemului de evaluare peer-review fără semnătura autorului. În acest sens se vor exclude numele și instituția la care este afiliat semnatarul manuscrisului.