CONFIDENȚIALITATE

     Adresa de e-mail a autorului este utilizată pentru trimiterea și primirea documentelor ce urmează a fi publicate în revistă. Aceasta nu va fi pusă la dispoziţia altor persoane fără înștiințarea titularului.