DOMENIUL DE INTERES

     Revista  APE-M  (Artes Ponti Euxini – seria Musica) îşi propune să promoveze studiile, recenziile, interviurile, din domeniul cuprinzător al muzicologiei, precum: istoriografie, analiză muzicală, estetică, etnomuzicologie, bizantinologie, muzicologie critică sau din domenii conexe şi/sau aparent divergente, contribuind la o cât mai complexă cunoaştere, interdisciplinară, a fenomenului muzical.

     Astfel, publicaţia noastra invită cercetători din orice domeniu, de orice nivel (autori consacraţi sau în curs de afirmare) şi de orice naţionalitate să îşi aducă contribuţia ştiinţifică la susţinerea, promovarea şi explorarea domeniului complex al muzicii.