PROCESUL DE EVALUARE

     Fiecare material primit va fi preluat de către colectivul de redacţie, care se va ocupa de întreg procesul editorial: evaluarea iniţială de către editor, sistemul de evaluare peer-review, comunicarea cu autorul.

     În prima etapă, colectivul de redacţie analizează conținutul lucrării și modul în care au fost respectate recomandările de tehnoredactare. În cazul depistării unor erori majore, studiul este înapoiat autorilor pentru remedierea neregulilor constatate, fără a mai fi trimis recenzorilor în vederea evaluării.

     În a doua etapă, după acceptarea inițială, lucrarea va fi trimisă spre evaluare, fiind solicitaţi doi recenzori, pentru fiecare material. Evaluarea se realizează în sistem double blind review, care presupune ca evaluatorii să nu cunoască numele autorilor, după cum nici aceştia din urmă să nu cunoască numele recenzorilor.

     În urma parcurgerii acestor etape, echipa editorială al revistei APE-M va comunica cu autorul, prezentându-i una din cele cinci situaţii posibile:

1.  Acceptare fără modificări ale manuscrisului – în conformitate cu recomandarea recenzorilor.

2. Acceptare posibilă cu modificări minore ale manuscrisului –recomandarea recenzorilor. Autorul are obligația corectării materialului în conformitate cu amendamentele propuse de recenzori.

3. Acceptare posibilă cu modificări majore ale lucrării – recomandarea recenzorilor. Autorul are obligația corectării materialului în conformitate cu amendamentele propuse de recenzori.

4.  Materialul nu este acceptat în forma sa actuală, iar autorul este invitat să îl revizuiască în totalitate spre a-l retrimite – în conformitate cu recomandarea recenzorilor.

5.  Respingere – materialul nu este acceptat în situaţia unor greşeli majore de exprimare, de tehnoredactare sau de conţinut; respingerea se va face de către editori, fără ca lucrarea să fie trimisă recenzorilor – decizia aparține colectivului de redacție.

DOCUMENTE